leveringsvoorwaarden

Controle vooraf

Controleer voordat u begint met het verwerken het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u zich dan direct tot uw leverancier. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant of leverancier moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Product eigenschappen en gebruik materieel

De meeste geproduceerde bestratingsmaterialen, bestaan uit een compositie van verschillende natuurlijke grondstoffen zoals zand, granulaten, cement, water, eventueel klei en al dan niet toegevoegde kleurstoffen. Door de natuurlijke eigenschappen van deze grondstoffen kunnen er in het eindproduct lichte kleur/ structuurverschillen optreden. Ook door verschillende productieseries kunnen onderlinge kleur/ structuurverschillen voorkomen. Het is daarom van belang om stenen of tegels van meerdere aan u geleverde pakketten door elkaar te verwerken, en altijd bij elk pakket de materialen diagonaal of van boven naar beneden af te rapen. Deze kleur/ structuurverschillen horen bij het natuurlijke karakter van de stenen en zijn onvermijdelijk in het productieproces. Bij nagenoeg alle voorkomende bestratingsproducten zijn maatafwijkingen onvermijdelijk. Met name bij gebakken stenen kunnen vrij grote maatafwijkingen voorkomen. U dient hiermee tijdens het verwerken rekening te houden door eventueel met voeg te straten. Maatafwijkingen en of beschadigingen dienen beoordeeld te worden vanaf ooghoogte. Bij alle materialen met een strakke randafwerking dient u u rekening mee te houden dat deze gevoelig zijn voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om strakke materialen bij het verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen. O.a. door het juiste gebruik van geschrikt stratenmakersgereedschap, en door altijd met een voeg te werken.

Verwerkingsadviezen

Zorg voordat u gaat straten voor een stabiele ondergrond. Een instabiele ondergrond kan leiden tot verzakking en onvermijdelijk beschadiging aan uw bestrating. De ondergrond kan bestaan uit puinbed van gebroken puin met daarboven op een laagje schoon ophoogzand ( bij aftrillen) in het geval van toepassing op looppaden en terrassen kunt u volstaan met een zandbed van ongeveer 20 tot 25 cm schoon ophoogzand.

Toepassing

Producten zonder facet en afstandhouder, alle siertegel en bandenverbanden en alle producten dunner dan 6cm zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige andere wijze toegepast worden, daar waarbij gebruik anders is dan voetverkeer.

Natuursteen

Voor natuursteentegels buiten de hierboven vermelde informatie het navolgende: voor de stabiele ondergrond bij natuursteentegels. Een bed van split met daarop een laagje gestabiliseerd zand bestaande uit een mengsel van vijf delen schoon metselzand en een deel Stabi-King. Bij natuursteentegels is er een verhoogde kans op vervuiling uit de ondergrond door capillaire werking. Het is daarom van groot belang in de ondergrond te werken met schone materialen.

Tip! Gebruik daarom bij verwerking van natuursteentegels, nooit ophoogzand, zeezand, klapzand, bruin zand of wit zand. Deze bevatten resten van organische stoffen. Gebruik voor stabilisering van het zand nooit kalkhoudend cement zoals portlandcement..

Afwerking van de bestrating

Voor het op maat maken van stenen of tegels kunt u gebruik maken van een daarvoor geschikte stenenknipper of een stenenzaagmachine. Zaag of slijp materialen nooit op uw terras. Laat geen grond, (vervuild) zand, cement, bladeren , of ander vuil op uw terras slingeren. Verwijder dit alles onmiddellijk om inwerking en vlekvorming op uw bestrating te vermijden. Het invoegen van uw bestrating is product specifiek gebonden. Informeer naar de juiste voegmiddel bij uw leverancier.

Onderhoud

Om ze blijvend mooi te houden. Volstaat het om de stenen of tegels regelmatig af te schuren met een simpele schuurborstel en helder water.

Reiniging

Wenst u uw bestrating grondiger te reinigen? Gebruik dan uitsluitend specifieke onde4rhoudsproducten. Voor het reinigen kalkuitslag en cementresten, voor het verwijderen van bruine en plantaardige verkleuringen, groene aanslag, olie- vetplekken zijn er producten verkrijgbaar in de vakhandel. Gebruik in ieder geval nooit (strooi)zouten, zuurhoudende reinigingsmiddelen. Gebruik van chemische reinigingsmiddelen kan de textuur en kleur van uw bestrating lichtjes wijzigen. Nooit met een hogedrukreiniger uw bestrating reinigen.

Witte uitbloei

Verschijnen er witachtige vlekken op uw bestrating? Geen nood, het gaat om kalkuittreding. Witte uitslag bij betonproducten wordt veroorzaakt door de chemische reactie van cement en water. Hierdoor wordt vrije kalk gevormd, welke zich op het oppervlakte afzet. Het is een fenomeen wat niet te voorspellen en helaas niet altijd te voorkomen is. Door belasting en contact met lucht zal de witte uitslag, vrijwel altijd, naar verloop van tijd vanzelf verdwijnen. Witte uitslag doet geen afbreuk aan de kwaliteit van het product en is geen reden voor reclamatie.

Kalkuitslag, wat is het en hoe kom je er vanaf?

  1. Waar komt de kalk vandaan?

Wanneer water en cement met elkaar in contact komen, reageren ze met elkaar. Er ontstaat cementsteen. Tijdens deze reactie wordt tevens een aanzienlijke hoeveelheid zogenaamde vrije klak gevormd. Deze is voor een deel opgelost in het water dat zich in de poriën van het beton bevindt. Als de vrije kalk in het poriewater in aanraking komt met de buitenlucht, dan reageert het met kooldioxide (CO²) uit de lucht. Deze reactie heet carbonisatie en het product dat ontstaat kalium- carbonaat, het is wit van kleur en moeilijk oplosbaar in water. Of er zichtbare, witte kalkuitslag ontstaat, is afhankelijk van de plaats waar het kaliumcarbonaat wordt gevormd. Als de carbonisatie plaatsvindt onder het betonoppervlak, in de (uitdrogende) poriën, is er niets merkbaar. Als de vrije klak het betonoppervlak en is er wel sprake van kalkuitslag.

  1. Kalkstrepen

Bij watertransport over betonoppervlakken kan zich vooral op verticale wanden kalk afzetten. Dat gebeurt als in het water vrije kalk uit het beton is opgelost. Dit verschijnsel zien we vaak bij pas ontkiste betonvlakken waarbij (regen) water vanaf de bovenzijde van het beton in stralen langs de wandstroomt. Na het opdrogen blijven witte kalkstrepen op het oppervlak achter.

  1. Is kalkaanslag te voorkomen?

Het zal duidelijk zijn dat kalkuitslag, in welke vorm dan ook, niet zal optreden als er van buitenaf geen water bij het jonge beton komt. Op een droog betonoppervlak zal dus geen klakuitslag ontstaan. Dit lijkt op zich vrij simpel, maar in de praktijk is het niet altijd gemakkelijk het beton droog te houden. Veel betonproducten worden gedurende het begin van de verharding in klimaatkamers geplaatst. Doel is een zodanige vroege sterkte te krijgen, dat de producten kunnen worden getransporteerd, opgestapeld en verpakt, zonder dat er schade ontstaat. Bij pas gestorte betonproducten begint kalkuitslag al met het gevaar voor condensvorming. Wanneer deze producten in klimaatkamers verharden, mag het verschil tussen de temperatuur van het verse beton en de temperatuur in de vochtige klimaatkamers niet te groot zijn, omdat vocht uit de lucht op het relatief koude betonoppervlak kan condenseren.

Na de eerste verharding in klimaatkamers blijft het jonge beton gevoelig voor kalkuitslag, omdat het verhardingsproces immers nog maar enkele uren aan de gang is. Om ook in deze fase de hinderlijke kalkuitslag op jong beton te voorkomen, moeten we direct contact met water van buitenaf zo lang mogelijk uitstellen. Bij bestratingselementen zoals stenen en tegels ontstaat juist in deze fase de kalkuitslag.  De producten worden in pakketten gestapeld en precies op de plaatsen waar de producten tegen elkaar aankomen, bestaat gevaar voor condensvorming. De kalkuitslag manifesteert zich veelal in het midden. Aan de randen, waar het beton verder is uitgedroogd, is geen kalkaanslag zichtbaar.

  1. Verwijderen van kalkaanslag

Vooropgesteld dat ernstige klakuitslag niet fraai is, moeten we ons realiseren dat het verwijderen van kalkuitslag niet eenvoudig is. Daarom is het raadzaam in eerste instantie niets te ondernemen. Vaak zal blijken dat het betonoppervlak na verloop van tijd steeds gelijkmatiger uiterlijk krijgt.  Kalkaanslag kan mechanisch worden verwijderd met een roterende staalborstel. Nadeel van deze behandeling is de slijtende werking, waardoor niet alleen de kalk verdwijnt maar ook een deel van de textuur. Bovendien bestaat het gevaar dat fijne staaldeeltjes op het betonoppervlak achterblijven, waardoor roestachtige vlekken kunnen ontstaan. Bovendien is er de kans dat oppervlakken die op deze wijze zijn behandeld, naderhand opnieuw last krijgen van kalkuitslag.

Eventueel kan de kalk ook worden opgelost met verdund zoutzuur. Maar zoutzuur tast de cementsteen aan. Daarom moet het te behandeld oppervlak van tevoren volledig met water worden verzadigd, zodat het zuur niet te diep in de poriën kan binnendringen. Na de behandeling moet het zuur herhaaldelijk en zorgvuldig worden afgespoeld. Dit is noodzakelijk omdat uit de reactie van het zuur met de kalk kaliumchloride ontstaat. Dit zout trekt veel water aan en zorgt er onder normale omstandigheden voor dat het oppervlak vochtig blijft. Bij zeer droog weer blijft het echter achter als een witte neerslag. Bovendien is zoutzuur schadelijk voor het milieu.

Op welke wijze de kalkuitslag ook te lijf wordt gegaan, de behandeling is zelden voor de volle 100% effectief. Dikwijls blijven de behandelde plekken door een afwijkende structuur toch zichtbaar. Het middel kan daardoor weleens erger zijn dan de kwaal.

Conclusie

Witte uitslag op een betonoppervlak wordt veroorzaakt door het uittreden van de klak, die wordt gevormd tijdens de verhardingsreactie van cement met water. De mate van kalkuitslag is niet afhankelijk van de cementsoort, maar voornamelijk van de verhardingsomstandigheden. Als er een vochtlaagje op het betonoppervlak aanwezig is, voordat de poriën in het beton voldoende dicht zijn, bestaat er de kans op het ontstaan van kalkuitslag. Voor dit algemene verschijnsel kan de producent dan ook niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

Prijzen:

Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen als veranderende marktomstandigheden daar reden toe zijn.

Levering:

Gewenste leverdatum zullen wij niet garanderen. Bij vertraging/niet leveren op gewenste leverdatum van de vracht zullen wij geen factuurkortingen geven.

Dat kan namelijk te maken hebben met verschillende factoren. Bijvoorbeeld het niet op voorraad hebben van de producten bij onze leverancier. Mocht het voorkomen dat wij een vracht later/niet kunnen leveren zullen wij altijd proberen contact met u op te zoeken. Het is daarom van belang dat wij al uw juiste gegevens hebben.

Bereikbaarheid:

De goederen worden door ons direct naast de vrachtauto gelost en wel op een plaats die met een vrachtauto redelijkerwijs te bereiken is.

Productinformatie:

Bij betonproducten kan witte uitbloei ontstaan, hierop kan geen garantie worden gegeven. Ondanks de grote zorg die besteed is aan deze brochure kunnen de foto’s van de producten enigszins afwijken van de werkelijkheid. Bij natuursteen is het mogelijk dat de kleur van de geleverde goederen afwijkt van het getoonde show monster of de afbeelding op de website. Omdat in groeves verschillende lagen met enige kleurnuances kunnen voorkomen zijn wij bij levering afhankelijk van de beschikbaarheid van materialen uit de laag die op dat moment ontgonnen wordt. Er kan geen garantie worden verleent op de kleur van natuursteen.

Retourgoederen:

Gekochte materialen worden door ons niet retour gehaald of omgeruild. Wel kunt u de goederen die wij op voorraad hebben terugbrengen of omruilen tegen retourkosten (-25% van de prijs tenzij anders schriftelijk met u besproken). Hierbij dient u altijd de afleveringsbon mee te brengen. Goederen die wij speciaal voor u hebben besteld nemen wij niet retour.

Eigendom:

Zodra materialen niet betaald zijn, blijven deze in eigendom van Steenplaza Leiden.

Betaling:

Betaling dient voor levering voldaan te zijn, of te worden betaald bij levering (pin). Bij grote bedragen dient u rekening te houden met het pinlimiet, deze kan eenmalig bij uw bank verhoogd te worden. Ook is het aan te raden dat iemand thuis is voor het aanwijzen waar het gelost moet worden. Indien de klant niet thuis is, zal materiaal gelost worden op een plek die voor de chauffeur het beste uitkomt. Mits producten op een onjuiste plek zijn gelost en er niemand aanwezig was, worden er transportkosten geteld voor het verzetten van de materialen.

Op rekening:

Bestellingen op rekening zullen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald worden. Materialen die nog niet zijn betaald blijven EIGENDOM van Steenplaza Leiden.

Incasso:

Mocht de rekening niet binnen de afgesproken termijn worden voldaan zullen wij de factuur uit handen geven aan het door ons samenwerkende incassobureau. (http://www.credifixx.nl/). Alle gemaakte kosten hiervan zullen voor uw rekening komen.